Services

13.05.2018 08:00

Otwarcie Biura Zawodów

13.05.2018 09:30

Oficjalne otwarcie Biegu przez Rektora

13.05.2018 09:40

Oficjalna rozgrzewka przed biegiem

13.05.2018 9:45

Zamknięcie Biura Zawodów

13.05.2018 10:00

Rozpoczęcie biegu

13.05.2018 11:15

Oficjalne podsumowanie imprezy i rozdanie nagród

13.05.2018 12:00

Zamknięcie imprezy

Services