Services

12.05.2019 08:00

Otwarcie Biura Zawodów

12.05.2019 09:30

Oficjalne otwarcie Biegu przez Rektora

12.05.2019 09:40

Oficjalna rozgrzewka przed biegiem

12.05.2019 9:45

Zamknięcie Biura Zawodów

12.05.2019 10:00

Rozpoczęcie biegu

12.05.2019 11:15

Oficjalne podsumowanie imprezy i rozdanie nagród

12.05.2019 12:00

Zamknięcie imprezy

Services